วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 196 หน้า
  • 1.90 MB
  • 21 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

"วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์" เป็นการรวมเล่ม ๒ เล่ม คือ "ธรรมนูญชีวิต" และ "ภูมิธรรมชาวพุทธ" เข้าด้วยกัน แต่มี ๓ ภาค คือ ภาค ๑ วินัยชาวพุทธ (ไทย-อังกฤษ) ภาค ๒ ธรรมนูญชีวิต (เฉพาะไทย) ภาค ๓ ภูมิธรรมชาวพุทธ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้