ภูเขาไฟและหินอัคนี (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)

ภูเขาไฟและหินอัคนี (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
Page 2 Page 3
  • 60 หน้า
  • 3.11 MB
  • 13 พ.ค. 2561
  • เอส. ลี
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿70.00 ฿35.00

สรุปเนื้อหา และ แบบฝึกหัด ครอบคลุม 6 องค์ความรู้ ดังนี้ 1. ภูเขาไฟ (Volcano) 2. แมกมา (Magma) 3. การปะทุของภูเขาไฟ (Volcanic Eruption) 4. ภูมิลักษณ์ภูเขาไฟ (Volcanic Morphology) 5. ภัยพิบัติภูเขาไฟ (Volcanic Hazard) 6. วัสดุภูเขาไฟ (Volcanic Material)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้