แผ่นดินไหว (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)

แผ่นดินไหว (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
Page 2 Page 3
  • 62 หน้า
  • 2.62 MB
  • 13 พ.ค. 2561
  • เอส. ลี
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿70.00 ฿35.00

สรุปเนื้อหา และ แบบฝึกหัด ครอบคลุม 8 องค์ความรู้ ดังนี้ 1. แผ่นดินไหวและสาเหตุ (Earthquake and Cause) 2. ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake Hazard) 3. คลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave) 4. การวิเคราะห์แผ่นดินไหว (Evaluation of Earthquake) 5. แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว (Earthquake Source) 6. การพยากรณ์แผ่นดินไหว (Earthquake Forecasting) 7. ระบบเตือนภัย (Warning System) 8. การบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake Mitigation)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้