เอกภพและโลก (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)

เอกภพและโลก (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
Page 2 Page 3
  • 49 หน้า
  • 1.96 MB
  • 13 พ.ค. 2561
  • เอส. ลี
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿70.00 ฿35.00

สรุปเนื้อหา และ แบบฝึกหัด ครอบคลุม 6 องค์ความรู้ ดังนี้ 1. เอกภพ (Universe) 2. ระบบสุริยะ (Solar System) 3. เทหวัตถุ (Space Object) 4. กำเนิดโลก (Origin of the Earth) 5. เกี่ยวกับโลก (About the Earth) 6. โลกศาสตร์ (Earth Science)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้