กฐินแรกที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]

กฐินแรกที่สายใจธรรม  [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 126 หน้า
  • 4.12 MB
  • 8 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

"กฐินแรกที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กฐินสู่ธรรม" โดยรวบรวมธรรมนิพนธ์เกี่ยวกับพิธีการปวารณา, การตักบสตรเทโว, การทอดกฐิน, ความรู้เกี่ยวกับวัด, หลักของชาวพุทธ, ธรรมะฉบับเรียนลัด, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ และเรื่องราวความป็นมาของสถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม...(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้