คติธรรมแห่งชีวิต [พระพรหมคุณาภรณ์]

คติธรรมแห่งชีวิต [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 178 หน้า
  • 2.23 MB
  • 8 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รวมเล่มผลงานธรรมนิพนธ์ ๖ เรื่อง การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข ความจริงแห่งชีวิต ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ รักษาใจยามป่วยไข้ ดุลยภาพ : สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์ ความจริงแห่งชีวิต : บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง จัดแบ่งเนื้อหาเรียงเป็นบทตอนให้สัมพันธ์กับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มุ่งหน้าสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตให้ดีงามมีความสุข โดยอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้