ความสุขที่สมบูรณ์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

ความสุขที่สมบูรณ์  [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 33 หน้า
  • 0.45 MB
  • 8 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คนเราอยู่ในโลก แต่มักปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายในโลก จึงดำเนินชีวิตไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราเกี่ยวข้องต่างๆนี่ มันก็อยู่ของมันไปตามปกติ ตามธรรมชาติ แต่ปฏิบัติต่อมันไม่ถูก วางใจไม่ถูก แม้แต่มองก็ไม่ถูก เราจึงเกิดทุกข์ สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมดา มันก็เป็นไป ถ้าเรารู้ทัน ก็เห็นไปตามกฏธรรมชาติ แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทัน เรามองไม่ทัน ก็เกิดทุกข์ทันที(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้