สลายความขัดแย้ง : สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ [พระพรหมคุณาภรณ์]

สลายความขัดแย้ง : สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 285 หน้า
  • 2.03 MB
  • 7 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รวบรวมแนวคิด เนื้อหา จากหนังสือด้านสังคมศาสตร์ยอดนิยม -ศาสตร์แห่งการสลายความขัดแย้ง -นิติศาสตร์แนวพุทธ -รัฐศาสตร์แนวพุทธ -เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ นำมารวมไว้ในเล่มเดียว มุ่งประโยชน์ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนชาวไทยมองเห็นวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา ในยามที่สังคมตกอยู่ในยุดแห่งความขัดแย้ง เพื่อช่วยกันนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤตไปได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้