พม่าแหกคอกชุดสระ

พม่าแหกคอกชุดสระ
Page 2 Page 3

เรียนภาษาพม่าด้วยตนเอง ซีรี์ย์ในชุด "พม่าแหกคอก นอกตำรา" เขียนจากประสบการณ์เรียนภาษาพม่าด้วยตนเอง เพื่อพิสูจน์ว่า ภาษาพม่าเรียนยาก จริงหรือ .. จะมีเทคนิคใดช่วยให้การเรียนภาษาพม่าได้ผลดี อยางรวดเร็วได้บ้าง เอกสารชุดนี้ จะเป็นข้อพิสูจน์ว่า "ภาษาพม่าเรียนได้ไม่ยาก" ได้ทดลองใช้ในห้องเรียนพิเศษ ได้ผลตามเป้าหมาย ผู้เรียนสามารถแกะคำอ่านพม่าจากป้ายต่างๆได้ โปรดติดตามซีรีย์ชุด "ภาษาพม่าแหกคอก นอกตำรา" ชุด "พยัญชนะ" ในฉบับต่อไปครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้