ตั้งโรงงาน...ผลิตส่งออก "ด้วยทุนจำกัด"

ตั้งโรงงาน...ผลิตส่งออก "ด้วยทุนจำกัด"
ปกหน้าหลัง ตัวอย่างรายละเอียด สารบัญ คำนำ1

อยากตั้งโรงงานผลิตสินค้าส่งออกแต่มีเงินจำกัด... ทำอย่างไรดี?

การเริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเสมอ... แต่การเริ่มต้นที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อที่จะทำให้เราไม่เสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์การเริ่มต้นที่ดี... เกิดจากการที่...รู้... ว่าเราจำเป็นจะต้องรู้อะไร?

การจะเริ่มต้นการหาเงินทุนและการตั้งโรงงานผลิตเพื่อขายในประเทศหรือส่งออกนั้นมี "หลายสิ่ง" ที่จะต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งก่อน 
        
คำถามที่คุณจะต้องถามตัวเองให้ดีก่อนจะเริ่มกิจการของคุณเองเพื่อเช็คความพร้อมโดยเฉพาะถ้าคุณเองยังมีภาระค่าใช้จ่ายและอาจจะยังทำงานประจำอยู่  

การที่คุณ "รู้" ว่าสิ่งใดในตัวคุณบ้างที่จำเป็นในการที่จะทำให้โรงงานและธุรกิจของคุณอยู่ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังมีความรู้ในการทำธุรกิจหลายๆด้านที่คุณจะต้อง รู้ และฝึกให้เกิดความชำนาญ รวมถึงความรู้ในเทคโนโลยีและการค้าขายออนไลน์ เป็นต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้