ระบบปฏิบัติการรหัสเปิด

ระบบปฏิบัติการรหัสเปิด
Page 2 Page 3
  • 281 หน้า
  • 14.22 MB
  • 26 ก.พ. 2561
  • เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿249.00 ฿29.00

เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ใช้สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสนใจในการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการรหัสเปิด มีรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานของโปรแกรมรหัสเปิด ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการฟีโดรา ฟรีบีเอสดี เดเบียน และอูบุนตู ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการรหัสเปิดลินุกซ์ดิสทริบิวชันที่มีความสามารถในการใช้งานและเป็นที่นิยมใช้งาน ในกลุ่มนักออกแบบและดูแลระบบเครือข่าย ผู้เรียนจะได้ทราบขั้นตอนในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการรหัสเปิด เผยแพร่ การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการรหัสเปิด และการตั้งค่าการใช้งานเพื่อการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยเบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระบบปฏิบัติรหัสเปิดอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนสามารถลงมือในภาคปฏิบัติ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้