การออกแบบและบริหารเครือข่าย

การออกแบบและบริหารเครือข่าย
Page 2 Page 3
  • 208 หน้า
  • 13.49 MB
  • 26 ก.พ. 2561
  • เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿249.00 ฿49.00

เอกสารตำราฉบับนี้ใช้สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสนใจในการออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ผู้บริหารระบบสารสนเทศใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้จริง โดยผู้อ่านจะได้ศึกษาหลักการในการออกแบบและบริหารเครือข่าย การติดตั้งสายสัญญาณ การติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่ายและโปรแกรมระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย รวมถึงการควบคุมการเข้าใช้ทรัพยากรเครือข่ายให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ และแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้