นมจืดอร่อยจัง

นมจืดอร่อยจัง Free!
  • 10 หน้า
  • 2.34 MB
  • 19 ก.พ. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือนิทานเรื่องนี้ เขียนขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ พื้นฐานการส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็กๆ ผ่านการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน พร้อมภาพประกอบสีสวยสด ที่ง่ายต่อความเข้าใจ สำหรับเด็กเล็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ได้ ผู้ปกครองควรจะอ่านให้เด็กฟังบ่อยๆ แล้วให้เด็กๆ อ่านตาม เพื่อให้เด็กได้จดจำ พัฒนาไปสู่การอ่าน และการปลูกฝังพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดีตั้งแต่ยังเยาว์วัย สำหรับเด็กที่พอจะอ่านหนังสือได้บ้างแล้ว ผู้ปกครองควรจะอ่านให้เด็กฟังก่อนหนึ่งรอบ จากนั้นให้เด็กเริ่มอ่านจากข้อความสั้นๆ ก่อน เมื่อเด็กสามารถอ่านได้ ก็ให้อ่านข้อความที่ยาวมากขึ้นอีก หากเด็กอ่านได้ถูกต้อง ผู้ปกครองควรแสดงความชื่นชมเด็ก ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นอยากจะอ่านหนังสือยิ่งขึ้น เมื่อเด็กๆ สามารถอ่านได้จนจบเล่ม ก็จะเกิดความภาคภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้ และในครั้งต่อไป เด็กก็จะหยิบหนังสือมาอ่านเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้