500 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1-N3

500 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1-N3
Page 2 Page 3
  • 302 หน้า
  • 5.25 MB
  • 14 ก.พ. 2561
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿280.00 ฿249.00

ปรับปรุงจากหนังสือ “500 รูปประโยค ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและสูง” รวบรวมสำนวนทางไวยากรณ์ในชั้นกลาง-สูงได้ละเอียดและเป็นขั้นตอน อีกทั้งได้ปรับให้ครอบคลุมกับการสอบวัดระดับ N1-N3 จึงเหมาะกับผู้เรียนสำหรับใช้อ้างอิงและฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อนำไปใช้งาน เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1-N3 ได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้