นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 6.00 MB
  • 8 ก.พ. 2561
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

New Value of Publication ลมหายใจของหนังสือ คำถามที่ถูกถามกันบ่อยมากที่สุดในยุคดิจิทัลอย่างวันนี้ ก็คือ ในอนาคตเราจะยังมีหนังสือกระดาษให้อ่านกันอยู่หรือไม่ เพราะสังเกตได้ชัดว่า ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือหนังสือต่างมีจำนวนลดน้อยถอยลง แต่หากมองลงไปในบริบทของปัจจุบัน นี่อาจเป็นยุคที่เรา “อ่าน” กันมากที่สุด และก็เป็นช่วงเวลาที่เรา “ถ่ายทอด” หรือ “บอกเล่า” ออกมาได้มากที่สุดและง่ายที่สุดเช่นเดียวกัน การเปิดกว้างของช่องทางในการเล่าเรื่องและสื่อสารผ่านตัวหนังสือนั้น กำลังขยายวงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้