Sex Appeal ยั่วดีนัก รักจัดหนัก

Sex Appeal ยั่วดีนัก รักจัดหนัก
Page 2 Page 3

‘คชา’ เพิ่งย้ายมาสอนโรงเรียนใหม่ได้เพียงวันเดียว

ก็ถูก‘เด็กตัวปัญหา’ ของห้องที่เขาเป็นครูประจำชั้นเล่นงาน

 

เล่นงาน...แบบถึงเนื้อถึงตัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้