สรุปข่าวอาเซียนรอบปี 2560

สรุปข่าวอาเซียนรอบปี 2560 Free!
Page 2 Page 3
  • 102 หน้า
  • 1.44 MB
  • 978-616-92794-2-6
  • 29 ม.ค. 2561
  • ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เข้าสู่ปีที่ 2 แล้วที่ TCIJ ได้นำเอาข่าวต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแปลและเรียบเรียงเพื่อนำเสนอต่อผู้อ่าน ผ่านทางเว็บไซต์ TCIJ ทุก ๆ วัน ทั้งนี้เรามีความคาดหวังอยู่สองประการด้วยกัน

ประการแรก TCIJ เห็นว่าเรารับรู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านน้อยมากโดยเฉพาะประเด็นที่ไกลตัว และไม่เป็นที่นิยมมากนักในสื่อกระแสหลักไทย เช่นปัญหาแรงงานข้ามชาติ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในอาเซียนความเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT และอีกหลายประเด็นที่น่าจะถูกนำเสนอ

ประการที่สองนอกเหนือไปจากการเปิดพื้นที่ให้กับข่าวสารในอาเซียนที่ไม่ถูกนำเสนอในกระแสหลักแล้วTCIJคิดว่าข่าวสารเหล่านี้มีพลังที่อาจสลายเส้นแบ่งพรมแดนของความไม่รู้ระหว่าง ‘เรา’ กับ ‘เขา’ ที่เป็นชาวอุษาคเนย์เหมือนกันลงได้ ไม่มากก็น้อย

อนึ่งสำหรับสรุปข่าวอาเซียนรอบปี2560 นี้เราได้คัดสรรข่าวเด่นในแต่ละเดือน (ม.ค.-ธ.ค.) รอบปี 2560 มานำเสนออีกครั้งโดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในรูปแบบ PDF ได้

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้