คนบ้าสร้างน้ำ

คนบ้าสร้างน้ำ
Page 3

หนังสือ "ฅนบ้าสร้างน้ำ" เป็นเรื่องเล่า จากอาจารย์สมเดช คงเกื้อ ผู้เป็นคนคิดค้นฝายมีชีวิต แนวคิดรากไทรสร้างสายน้ำ จุดกำเนิดฝายมีชีวิต จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสู่ 40 กว่าจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 700 ฝาย และมีต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเป้าหมายและอุดมการณ์ สร้างน้ำเต็มประเทศไทย หนังสือ "ฅนบ้าสร้างน้ำ" รวมรวมที่มาที่ไปของแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ที่ชุมชนทำได้ด้วยตัวเอง แก้ปัญหาได้ทั้งน้ำท่วม และภัยแล้ง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในที่ดินส่วนตัวเพื่อทำการเกษตรแบบยั่งยืนมีน้ำใช้ตลอดปี หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเข้าใจน้ำมากขึ้น สามารถนำแนวคิดไปเรียนรู้เพื่อการจัดการตนเองได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้