ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับสำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น (6-17 ปี)

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับสำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น (6-17 ปี) Free!
Page 2 Page 3
  • 38 หน้า
  • 2.03 MB
  • 15 ม.ค. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ในเล่มนี้จะมีเนื้อหาเฉพาะสำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ธรรมชาติไม่อยู่นิ่งมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา แต่ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการนั่งเรียนในห้องเรียน ทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน รวมถึงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ที่ล้วนเป็นการลดโอกาสการมีกิจกรรมทางกาย และเพิ่มการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ทั้งที่การมีกิจกรรมทางกายเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย จิตใจ และสังคมอันจะช่วยในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วย สุดท้ายนี้ที่อยากเน้นคือ กิจกรรมทางกาย สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ข้อแนะนำ ฉบับนี้ได้นำเสนอกรอบข้อแนะนำ และตัวอย่างกิจกรรมทางกายที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถปรับใช้กับวิถีชีวิต โดยหวังว่าวัยเรียนและวัยรุ่นจะมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นจากข้อแนะนำฉบับนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้