ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ปี)

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ปี) Free!
Page 2 Page 3
  • 48 หน้า
  • 4.58 MB
  • 15 ม.ค. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

กลุ่มเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ปี) คือ เด็กตั้งแต่แรกคลอดจากครรภ์มารดาจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ซึ่งหลายท่านอาจเห็นว่ายังเป็นเด็กเล็กมาก ทำไมจะต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีเหตุผล 2 ประการ คือ 1. กิจกรรมทางกายในวัยนี้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงของชีวิต 2. การสร้างเสริมนิสัยใดๆ หากเริ่มในวัยนี้จะส่งผลติดตัวในอนาคต โดยเฉพาะนิสัยรักความกระฉับกระเฉง ในเล่มนี้จะมีการกล่าวถึงพัฒนาการการเคลื่อนไหวที่สำคัญในแต่ละช่วง เพื่อให้สามารถส่งเสริมและประเมินความสามารถของ เด็กๆ ได้ สุดท้ายนี้ที่อยากเน้นคือ กิจกรรมทางกาย สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงหวังว่าข้อแนะนำฉบับนี้ จะช่วยให้เห็นกรอบข้อแนะนำ และตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถปรับใช้กับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล และให้เกิดแรงจูงใจที่จะมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงเพื่อสุขภาพกายและใจต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้