ธรรมะเยียวยาใจ

ธรรมะเยียวยาใจ Free!
Page 2 Page 3

       การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน “โครงการธรรมะเยียวยาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ” เป็นการรวบรวม เนื้อหา ในสองส่วน คือ ในส่วนที่หนึ่งเป็นการรวบรวมเนื้อหาธรรมะที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำหรับพระวิทยากรที่จะประยุกต์ใช้ในการลงพื้นที่จริง เพื่อแสดงธรรมะให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้มีหลักธรรมในการดำรงชีวิตอันอาศัยธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจในยามวิกฤตของชีวิต และในส่วนที่สองเป็นการรวบรวมข้อคิด จิตวิทยา ข้อปฏิบัติการช่วยเหลือหลังเกิด ภยันตราย ความคิดเห็นต่างๆ ของนักวิชาการเพื่อใช้ประกอบการอ่าน เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระวิทยากรในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่วม  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • cozy coner
    14 Oct 12 12:14
    ขอบคุณครับ สบายใจแล้วครับ
  • ชิยาวีร์
    14 Oct 12 02:50
    เป็นสิ่งดีๆๆๆๆๆในการอ่านมากค่ะขอขอบคุณสำนักพิมพ์ที่จัดหนังสือที่มีการดาวโลฟรีค่ะ
1