แผนที่คำยืม

แผนที่คำยืม Free!
Page 2 Page 3

แบบเรียนเรื่องแผนที่คำยืมนี้เป็นแบบเรียนเสริมความรู้ทางภาษาไทยที่นำเสนอความรู้เรื่องคำยืมในภาษาไทยอย่างละเอียดผ่านคำที่เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังมีเกณฑ์การสังเกตคำยืมในแต่ละภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาบาลีและสันสกฤต ภาษาชวาและมลายู และภาษาเปอร์เซียให้ได้ทราบกัน พร้อมทั้งมีภาพและสีสันที่เหมาะแก่การเรียนรู้ สอดแทรกแบบฝึกหัดในแต่ละภาษาให้ได้ทดสอบความเข้าใจอีกด้วย ซึ่งทำให้ผู้ศึกษารู้สึกสนใจที่จะค้นคว้าเนื้อหาจากในแบบเรียนเล่มนี้และเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น คำยืมในภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป *หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น* จัดทำโดยนิสิตชั้นปีที่ 3คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย (กศ.บ.)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้