วิศวกรรมการฉีดพลาสติก

วิศวกรรมการฉีดพลาสติก
Page 2 Page 3
  • 246 หน้า
  • 9.19 MB
  • 22 พ.ย. 2560
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿250.00 ฿249.00

เนื้อหาครอบคลุมหลักการพื้นฐานในการฉีดพลาสติก การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่สำคัญที่เกิดปัญหาได้บ่อยในอุตสาหกรรม การออกแบบระบบการไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ฉีด การควบคุมการฉีด พารามิเตอร์ในการฉีด การเปลี่ยนแปลงของพลาสติกในแม่พิมพ์และการประยุกต์ใช้ในงานระดับสูง วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงาน พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมกว่า 30 กรณี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้