วิเคราะห์ลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์ ในเด็กและบุคคลทั่วไป

วิเคราะห์ลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์ ในเด็กและบุคคลทั่วไป Free!
Page 2 Page 3
  • 31 หน้า
  • 2.19 MB
  • 20 พ.ย. 2560
  • ลายมือคือแผนที่ชีวิต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือ เป็นวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์หาศักยภาพความสามารถ ความถนัดเฉพาะบุคคล สามารถทราบถึงความฉลาดตามหลักพหุปัญญา 10 ประการ ทราบได้ถึง IQ EQ AQ CQ รวมถึงลำดับความถนัดทางด้านสายการเรียนเพื่อให้สอดคล้องอาชีพการงานที่เหมาะสมกับตนเอง ได้อย่างดีเยี่ยม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้