ปริญญาความสุข

ปริญญาความสุข
Page 2 Page 3
  • 74 หน้า
  • 0.59 MB
  • 30 ต.ค. 2560
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿125.00 ฿125.00

ค่านิยมอย่างหนึ่งที่ฝังรากลึกอย่างไม่รู้ตัว..คือการปลูกฝังให้เราต้องเรียนสูง ๆ มีการศึกษาดี ๆ และมีปริญญาอย่างน้อยสักหนึ่งใบราวกับจะเป็นสูตรสำเร็จที่จะตอบคำถามให้กับชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ปริญาบัตรเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสุขทางโลกแต่ไม่ได้นำพา..มาซึ่ง "ความสุข" และ "ความสงบ" ให้เกิดขึ้นมาในจิตใจด้วยเหตุเพราะว่าการศึกษาทางโลกจะค่อยๆ บ่มเพาะนิสัย และหยั่งราก "การคิดเชิงวิเคราะห์" เข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของสมอง แล้วค่อย ๆ แผ่ขยายสู่ระบบพฤติกรรม ส่งผลให้เราติดกับ "ระบบความคิด" ไปเสียทุกเรื่อง และน่าเสียดายหลาย ๆ คนอาจมีปริญญาบัตรทางการศึกษาในระดับดีเลิศแต่กลับมีน้อยคนนักที่จะได้เกียรตินิยมในปริญญาแห่งความสุข ปริญญาความสุข..ไม่ได้เปิดหลักสูตรในเวลา หรือนอกเวลาตามสถานศึกษาใดใด ไม่ต้องให้ผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญที่ีไหนมาเป็นผู้สอน และไม่ต้องเสียเวลาท่องตำรากองพะเนิน หากแต่เป็นการศึกษาจากตัวเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้