วารสารคนทำงาน กันยายน 2560

วารสารคนทำงาน กันยายน 2560 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน กันยายน 2560

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กันยายน 2560 ในฉบับพบกับ ..  10 ปี iPhone  และวิบากกรรมของแรงงานจีน [หน้า 6] อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ค่าแรงหญิงยังน้อยกว่าชาย [หน้า 10] ‘พยาบาล’ หลายประเทศเรียกร้อง ‘การจ้างงานที่ดี’ [หน้า 14] เวียดนาม 4.0 เลิกจ้าง ‘แรงงาน’ แล้วแทนที่ด้วย ‘หุ่นยนต์’ บ้างแล้ว [หน้า 17](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้