ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)

ทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation)
Page 2 Page 3
  • 252 หน้า
  • 9.79 MB
  • 20 ก.ย. 2560
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿250.00 ฿249.00

เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณ (Theory of Computation) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิธีการสร้างตัวแปลภาษา (Compiler) การทำความเข้าใจลำดับชั้นต่าง ๆ ของภาษาคอมพิวเตอร์และกระบวนการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้