เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น

เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น
Page 2 Page 3
  • 150 หน้า
  • 16.20 MB
  • 20 ก.ย. 2560
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿200.00 ฿179.00

เรียนรู้กลวิธีในการเขียนเรียงความซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียน ในรูปแบบอื่น ๆ ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่มักพบว่ามีการใช้ผิด พร้อมทั้งฝึกฝน ทักษะการเขียน โดยศึกษาผ่านตัวอย่างเรียงความที่ดีและควรปรับปรุง เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจบแล้วและกำลังเรียนในระดับกลางตอนต้นที่ ต้องการเสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถ “สื่อสาร” กับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้