คู่มือการทำความรู้สึกตัว [หลวงพ่อเทียน]

คู่มือการทำความรู้สึกตัว [หลวงพ่อเทียน] Free!
Page 2 Page 3

          สัมผัสแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในคนทุกคน ด้วยการทำความรู้สึกตัว หรือ "ให้รู้สึกตัว..ตื่นตัว  รู้สึกใจ..ตื่นใจ" จนกระทั่งเกิดญาณปัญญาเป็นลำดับไปจนถึงที่สุด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ตุ๋น
  13 Oct 14 15:50
  สาธุ สาธุ สาธุ
 • พัฒนฉัตร
  4 May 12 06:42
  น่าสนใจขอบคุณคะ
 • Latiga
  23 Mar 12 21:01
  สาธุค่ะ
 • วิจิตรา
  23 Mar 12 10:02
  หนังสื่อให้ความสุขท่ีแท้จริง สาธุ
1