เตรียมสอบ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ;วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)

เตรียมสอบ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 ;วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)
Page 2 Page 3
  • 831 หน้า
  • 9.48 MB
  • 31 ส.ค. 2560
  • ทิชเชอร์ติวเตอร์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿250.00 ฿250.00

คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ วิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเตรียมตัวสอบทุกตำแหน่ง คู่มือเล่มนี้ ทิชเชอร์ ติวเตอร์ ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เตรียมสอบ ได้ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบประจำปี 25๖๐ ซึ่งเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นอย่างครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการสอบ เนื้อหาในแต่ละเรื่องล้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด รวมทั้งได้รวบรวมตัวอย่างข้อสอบที่ได้เคยออกเพื่อได้ศึกษาแนวทางของข้อสอบไว้อย่างครบถ้วน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้