พจนานุกรมเกาหลี-ไทย

พจนานุกรมเกาหลี-ไทย
Page 2 Page 3
  • 978 หน้า
  • 9.52 MB
  • 10 ส.ค. 2560
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿359.00 ฿319.00

รวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีกว่ 10,000 คำ ที่ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน ครอบคลุมศัพท์ระดับต้นและระดับกลางที่ปรากฏในตำราเรียนของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและเกาหลี ประกอบด้วย คำศัพท์ เสียงอ่าน ความหมาย ตัวอย่างประโยค การใช้สำนวน วลี พร้อมคำแปล นอกจากนี้ยังมีคำทับศัพท์ คำเหมือน และภาพผนวก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้