eTAT Tourism Journal 2/2548

eTAT Tourism Journal 2/2548 Free!
Page 2 Page 3
 • 210 หน้า
 • 4.81 MB
 • 11 มี.ค. 2555
 • นิตยสารการท่องเที่ยว
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน และขอสวัสดีปีใหม่เป็นครั้งที่ 2 นับแต่จุลสารท่องเที่ยวได้ปรับเปลี่ยนการนำเสนอ จากการจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือมาเป็นการนำเสนอบนเว็บไซต์ที่กองบรรณาธิการพิจารณาแล้ว เห็นว่าจะทำให้สามารถเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้างกว่า e-TAT Tourism Journal จึงเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี 2547 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีท่านอาจารย์ นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวส่งบทความเพื่อเผยแพร่มาให้กองบรรณาธิการอย่างต่อเนื่อง

     สำหรับ e-TAT Tourism Journal ฉบับไตรมาส 2/2548 นี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้อ่านทุกท่านมานำเสนอหลายบทความด้วยกัน อาทิ "ปรัชญาการอนุรักษ์ : เศรษฐกิจพอเพียง" "การท่องเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก" "รายงานสรุปความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ T he Department of Tourism, Ministry of Trade and Industry, The Kingdom of Bhutan" "โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย" "พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด จ.ระยอง" เป็นต้น นอกจากบทความแล้วยังมีรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ปี 2547 รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ราชอาณาจักรภูฎาน" และ "ใครอ่านออก...ช่วยบอก(ลุง) ที" อีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • nuttawut
  11 Nov 12 15:21
  Good
1