วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2560

วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2560 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2560 ในฉบับพบกับ .. ปัญญาประดิษฐ์จะมาแย่งงานเรา หรือระบบทางสังคมกันแน่ที่ทำให้คนไม่เท่ากัน? [หน้า 7] ผลสำรวจ พนักงานออฟฟิศ 11 ประเทศ 'สิงคโปร์' ใช้เวลาทำงานหลักน้อยสุด [หน้า 10] พบอัตราสหภาพแรงงานต่อสถานประกอบการลด สวนทางปัญหาแรงงานสัมพันธ์พุ่ง [หน้า 12] พบ 9 ปัญหาแรงงานภาคอิเล็กฯ-ยานยนต์ไทย ปี 2559-2560 [หน้า 15](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้