MOUNTAIN DOOM กินเนื้อคน

MOUNTAIN DOOM กินเนื้อคน
Page 2 Page 3
  • 191 หน้า
  • 1.16 MB
  • 28 พ.ย. 2561
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿200.00 ฿180.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿220.00

เหล่าผู้ชอบกิจกรรมท้าตายได้เลือกปีนหน้าผาที่ผู้คนต่างกล่าวขานว่าอันตรายที่สุด 'ผาม่านเมฆ' ทว่ามีบางสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าจับจ้องพวกเขาอย่างไม่ละสายตา พวกมันเลาะหนังมนุษย์เป็นงานอดิเรกและฆ่าเป็นงานหลัก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้