การออกแบบกราฟิก(Graphic Design)

การออกแบบกราฟิก(Graphic Design)
Page 2 Page 3
  • 144 หน้า
  • 17.26 MB
  • 14 ก.พ. 2562
  • นภาภัทรวารินทร์  เพ็ญแสวง
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿100.00 ฿100.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿233.00

หลักการทำงานของภาพกราฟิก ,ประเภทของนามสกุลไฟล์ภาพกราฟิก การกำหนดค่าความละเอียด ( Resolution) หลักของการออกแบบองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ(Basic Visual Elements) องค์ประกอบศิลป์(COMPOSITION) การจัดภาพ การวางตำแหน่งของจุดเด่น หลักการออกแบบโลโก้(Logo)รูปแบบการเลเอาท์ ( Layout)หลักในการออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบแผ่นพับ(Folder) Workshop ตัวอย่างการสร้างโลโก้ การออกแบบลายผ้า การสร้างนามบัตร การทำภาพโฆษณาสื่อออนไลน์ด้วยพื้นหลังแบบ Bokeh การลงสีภาพเว็กเตอร์ การออกแบบหน้าปกหนังสือ ตลอดจนการสร้างป้ายไวนิล ฯลฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้