หนีนรก (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

หนีนรก (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือแนะนำวิธีหนีนรกแบบง่าย ๆ นี้ เดิมทำเป็นเสียง โดยบันทึกเสียงใส่เทป ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหนังสือ "ธัมมวิโมกข์" ได้ช่วยกันคัดจากเสียงมาเป็นตัวหนังสือ สำนวนที่ออกมาอาจจะไม่เรียบร้อยสละสลวยพอ เพราะเวลาพูด บันทึก กำลังป่วยมากรีบบันทึก เพราะไม่แน่ใจว่า จะตายก่อนบันทึก ด้วยว่าการป่วยคราวนี้มีอาการน่าวิตกอยู่มาก เพราะอาการโรคที่เป็น แปลกและรุนแรงกว่าที่เคยป่วยมาแล้วมาก เมื่อป่วยก็คำนึงถึงการหนี้นรก เพราะเคยป่วยและตายชั่วคราวมาหลายครั้ง แต่ละครั้งก็หาทางหนีนรกได้ทุกคราว จนมั่นใจตนเองว่า ถ้าไม่ประมาทเกินไป คงไม่ลงนรก การหนีนรกได้แต่ทว่าอารมณ์อย่างนั้นคงไม่เหมาะสมกับท่านที่มีเวลารักษาอารมณ์ใจได้ โดยที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนมาก จึงพยายามหาทางหนีนรกที่เหมาะสมสำหรับท่านที่มีเวลาฝึกใจน้อย เพราะต้องใช้เวลาประกอบอาชีพ ด้วยเวลาที่ต้องหาเลี้ยงชีพนี้ต้องใช้เวลามาก และต้องเหนื่อยอ่อนตลอดวัน ความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกถ้อยคำ เป็นแนวหนีนรกได้ทั้งหมด แต่จะเหมาะแก่ใครเท่านั้นเอง แต่ละคนก็ต้องเลือกคำสอนที่พอเหมาะ พอดี สำหรับตน การปฏิบัติจะมีผลแน่นอนและรวดเร็ว มีหลายท่านมาปรารภว่าไม่รู้จะเลือกเอาคำสอนตอนไหนมาปฏิบัติ เพราะเลือกไม่ถูก อาตมาก็เลยช่วยเลือกให้ โดยเอามาเฉพาะจุดที่เห็นว่าง่าย และนำมาพูดไว้หลาย ๆ จุด เพื่อให้ทุกคนเลือกเอาตามที่เห็นสมควร ถ้าเลือกจุดใดจุดหนึ่งและทำได้ ขอยืนยันว่าหนีนรกได้จริง แต่จะหนีได้ตลอดไปคือไม่ตกลงอบายภูมิตลอดไป หรือไม่ตกชั่วคราว ก็สุดแล้วแต่ท่านที่เลือกปฏิบัติ ด้วยในถ้อยคำที่แนะนำบอกไว้ชัดแล้วว่า ทำอย่างนี้หนีนรกได้ตลอดไป ทำอย่างนี้หนีนรกได้ชั่วคราว ท่านที่มีกำลังใจอ่อน อันดับแรกควรทำแบบหนีได้ชั่วคราวก่อน เมื่อปฏิบัติไปนาน ๆ อารมณ์ใจชิน ก็จะปฏิบัติแบบตลอดกาลได้เอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นิกร ถนัดอนุศาสน์
  15 Nov 19 10:10
  สาธุ ครับ
 • ต้อม
  27 Aug 15 16:19
  อนุโมทนาสาธุ กำลังหาอ่านหนังสือของท่านอยู่ค่ะ
 • จ.ส.ต.เฉลิมถิ่น ศรีไพรสน
  15 Nov 14 08:38
  อนุโมทนา สาธุครับ
 • ืNAM
  10 Nov 14 16:58
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
 • yanathip
  17 Oct 14 21:48
  สาธุๆ กราบหลวงพ่อค่ะ
1 2 3 4 5  ...