รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (๓): “คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม” (ความรู้รอบตัว พ.ศ. ๒๕๖๐)

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส  ไอทีควอนตัม (๓): “คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม” (ความรู้รอบตัว พ.ศ. ๒๕๖๐) Free!
ปก-หน้าหลัง ความเห็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับไอทีควอนตัมเมืองไทย Page 3

งานสื่อสารความรู้ไอทีควอนตัมสำหรับบุคคลทั่วไปลำดับที่สามฉบับนี้ มีปัจจัยกระตุ้นมาตลอดทศวรรษก่อนมาจนถึงปี พ.ศ. 2559 ที่สาระข่าวสารต่าง ๆ ระบุว่านักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักวิจัยทั่วโลกได้พัฒนาประมาณการถึงจุดต่อเชื่อมของยุคไอทีปัจจุบันกับไอทีควอนตัมชัดเจนแล้ว เมืองไทยจึงควรเริ่มขยับจริงจังเช่นกันเพื่อเริ่มต้นกับ “คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม” ... (https://www.quantum-thai.org/quantum-computer)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้