พิชิต IELTS WRITING

พิชิต IELTS WRITING
Page 2 Page 3

การเขียน เป็นหนึ่งใน ทักษะที่ต้องใช้ในการสอบ IELTS ซึ่งผู้สอบหลายคนมักมีปัญหา ไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไรให้ได้คะแนนดีๆ
หนังสือ พิชิต IELTS WRITING เล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการเขียน สรุปไวยากรณ์สำคัญ คำศัพท์ที่ควรรู้ พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบ การเขียนตอบ ข้อควรระมัดระวัง ให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนเตรียมพร้อมเพื่อพิชิตคะแนนการสอบ IELTS ได้สูงที่สุด...
สุดยอดเคล็ดลับ พิชิตข้อสอบ IELTS WRITING อย่างมั่นใจ เทคนิควิเคราะห์โจทย์  IELTS WRITING ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างการเขียนตอบ สรุปหลักไวยกรณ์สำคัญเพื่อการสอบ รวมคำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ การันตีเนื้อหาแม่นยำ SURE 100%(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้