ธุรกิจส่วนตัว...คุณเองก็ทำได้ง่ายนิดเดียว

ธุรกิจส่วนตัว...คุณเองก็ทำได้ง่ายนิดเดียว
Page 2 Page 3

หากคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัว

หนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายความคิดให้กับคุณ


เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ว่า

ตัวคุณเหมาะที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ ?

ธุรกิจอะไรที่น่าทำ ?

มีโอกาส...แล้วมีตลาดหรือไม่ ?

จะกำหนดราคาเท่าไหร่ดี ?

ที่ตั้งควรอยู่ตรงไหน ?


และอีกหลากหลายกลยุทธ์การตลาดที่จะทำให้ธุรกิจ

ของคุณ "อยู่รอด" และ "รุ่งเรือง" ได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้