เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน

เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน
Page 2 Page 3

พูดภาษาอังกฤษเก่งทันใจ มั่นใจในทุกสถานการณ์

ติดต่องานลูกค้าต่างชาติ พรีเซนต์งานกับ BOSS ฝรั่ง

ประชุมระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงาน AEC

ด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ


เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน !

Speak good english @work


หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณ

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ฝรั่งเข้าใจ คนไทยอ้าปากค้าง !(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้