เก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร

เก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเก่งพูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและในทุกๆ สถานการณ์อย่างมั่นใจ

  • การสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
  • การสนทนาการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
  • การสนทนาเพื่อการสัมภาษณ์เข้าทำงาน
  • การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ
  • การสนทนาเพื่อการเข้าสังคม
  • การแสดงความขอบคุณ
  • การแสดงความยินดีในวาระโอกาสต้าง ๆ 

พูดภาษาอังกฤษ เรียนรู้ได้ ง่ายนิดเดียว! พร้อมแน่นอนสำหรับ AEC

*** มีบทสนทนาที่ใช้งานได้ทันที ***(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้