เก่ง Grammar เล่มเดียวเอาอยู่

เก่ง Grammar เล่มเดียวเอาอยู่
Page 2 Page 3

เล่มเดียว เนื้อหาครบ ไม่ต้องอ่านเล่มอื่น   ! มีแบบฝึกหัดในตัว อ่านเล่มเดียวเก่งชัวร์   !
 
ไม่ว่าคุณจะอยากเก่งแกรมมาร์ภาษาอังกฤษ  หรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย  สอบเรียนต่อ  สอบเข้าทำงาน

เก่ง  Grammar  เล่มเดียวเอาอยู่   !  มีเนื้อหาให้ครบ  ตั้งแต่การทำความรู้จักประเภทของคำไปจนถึงการแต่งประโยคแบบต่างๆ  พร้อมเสียงอ่านให้ทุกคำ ทุกประโยคและมีแบบฝึกหัดทบทวนทุกบท เหมาะสำหรับนักเรียน  นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาวิชาภาษาอังกฤษให้แตกฉาน อ่านได้แม้ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน อ่านเล่มเดียวเก่งชัวร์   !(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้