กุญแจไขเงินล้าน (Your Millionnaire Keys)

กุญแจไขเงินล้าน (Your Millionnaire Keys) หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3

คู่มือค้นหาตัวเองที่ Perfect ที่สุดใน 3 โลก ทำให้รู้จักตัวตนจริง ๆ ของเราว่าอยู่ใน บุคลิกไหน ทำให้เรารู้จักคนรอบตัวของเรา ว่าอยู่ในบุคลิกไหน บุคลิกที่ใกล้กัน จึงเข้ากันได้ บุคลิกที่ไกลกัน ทำให้เข้ากันไม่ได้ ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะ deal กับคนบคุลิกต่าง ๆ อย่างไร นอกจากนั้น ยังทำให้รู้ว่า ความสามารถ พรสรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ ทำไมเราถนัดเรื่องนี้ แต่ไม่ถนัดเรื่องนั้น เรายังช่วย ลูก หลาน คนใกล้ตัว หาตนเองได้อีกด้วย แล้วนำไปฝึก ให้เชี่ยวชาญ ได้ทำในส่ิงที่รักจริง ๆ แล้วเงินล้านก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้