การจัดการลอจิสติกส์

การจัดการลอจิสติกส์
Page 2 Page 3

  การจัดการลอจิสติกส์ และซัพพลายเชนเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ปฎิบัติงานในหลายๆ หน้าที่งานไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายบัญชีและการเงินรวมถึงฝ่ายระบบสารสนเทศ

  ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักก็คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถจัดส่ง/นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ และบริการพร้อมข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นไปได้ทั่วทุกแห่งหนตามต้องการ ภายใต้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้