วิธีเขียนแผนการตลาด

วิธีเขียนแผนการตลาด
Page 2 Page 3

แผนการตลาด (Marketing Plan) เป็นแผนงานในระดับปฏิบัติการของฝ่ายการตลาด ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี แผนการตลาดจำเป็นต้องจัดทำกันอย่างมีมาตรฐานอย่างถูกวิธีและอย่างเป็นระบบ แผนที่ได้จึงจะสามารถนำเข้าใช้งานได้อยางมีประสิทธิภาพ แผนการตลาด คือผลสรุปอย่างเป็นรูปธรรมของกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และปฏิบัติการทางการตลาดอย่างชาญฉลาดที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน อีกทั้งยังทำให้องค์การนั้นๆ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล พบกับหลักการ ขั้นตอน และวิธีการเขียนแผนการตลาดแบบมืออาชีพ พร้อมแบบฟอร์มที่สำคัญและจำเป็นอย่างครบครัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้