นิราศภูคาลาเชียงรุ้ง

นิราศภูคาลาเชียงรุ้ง Free!
Page 2 Page 3

ต้นชมพูภูคาไม้หายาก สูญหายไปนานมากจากที่เก่า เพิ่งพบว่าดอยนี้มีเจ้าเนา สบตาเราคล้ายคล้ายยิ้มให้กัน กลีบดอกชมพูเรื่อเจือสีขาว ชูช่อยาวสมส่วนสวยชวนฝัน จะอยู่บนโลกนี้อีกกี่วัน เขาสูงชันซ่อนเจ้าไว้เท่าใด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พิมพา คชสีห์
    24 Jun 17 14:00
1