สังฆเภท

สังฆเภท
Page 2 Page 3
  • 14 หน้า
  • 0.47 MB
  • 20 เม.ย. 2560
  • เมนเต้
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿35.00 ฿35.00

“สงฆ์แตกกันแล้วหนอ” ปฐมบทการแตกแยกที่ก่อตัวขึ้นในสมัยพุทธกาล มันคือสังฆเภททีไมได้ถูกบัญญัติให้เป็นสังฆเภท และถูกทำให้เลือนลางในความทรงจำของชาวพุทธ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้