Pre-Freshy Issue8

Pre-Freshy Issue8 Free!
Page 2 Page 3
  • 48 หน้า
  • 27.55 MB
  • 1 มี.ค. 2555
  • โมสท์ มีเดีย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Pre-Freshy ฉบับที่ 8 มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งคณะของเด็กติสต์ "สถาปัตยกรรม" ที่นอกจากจะต้องมีทักษะด้านการวาดรูปที่ดีแล้ว ยังต้องจินตนาการเป็นสำคัญ นอกจากนั้นควรสามารถถ่ายทอดความคิดและจินตนาการสู่ความจริงที่สวยงาม และสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกด้วย  

Interview: ว่าน รัชชุ สุระจรัส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้