จัดหน้าหนังสือด้วย InDesign CC

จัดหน้าหนังสือด้วย InDesign CC
Page 2 Page 3

หนังสือ “จัดหน้าหนังสือด้วย InDesign CC” เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้งาน โปรแกรมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานขั้นสูง หนังสือ Indesign CC เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ ดังนี้คือ การใช้งานโปรแกรม Indesign เบื้องต้น, การใช้งาน Pages Panel เพื่อจัดการหน้ากระดาษ, การสร้าง Text Wrap ข้อความล้อมรูปภาพ, การทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ , การทำหน้าปกหนังสือ , การทำหน้าปกนิตยสาร, การแทรกหมายเลขหน้าและการแทรกเนื้อหาไฟล์ word ลงในหน้าหนังสือ, การจัดหน้า 1 หนังสือพิมพ์ , การจัดหน้าขาวดำในหนังสือพิมพ์, การสร้าง E-book แบบ EPUB ฯลฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้