แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร

แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร
Page 2 Page 3
  • 70 หน้า
  • 0.98 MB
  • 17 มี.ค. 2560
  • พินคำ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿200.00 ฿150.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿275.00

คนทั่วไปมักเข้าใจว่า การบริหารเป็นหน้าที่ของผู้บริหารเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วหน้าที่ในการบริหารเป็นของทุกๆคน เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำให้ดีที่สุดตามหน้าที่ และความรับผิดชอบแห่งตน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้